Webb-Media

Webbgruppen består idag av fem personer som hanterar och fördelar arbetet med inlägg på Partiförbundets hemsidor, webbgruppen är en intern angelägenhet och vi namnger inte externt därför vilka som ingår i webbgruppen.

Webbgruppen kommer att utökas ytterligare då vi är i färd med att se över byggnationen av en inloggningsbar hemsida med en form av BankID och som ska byggas så säker som möjligt, ungefär som Skattemyndighetens inloggningsbara hemsida där man just loggar in med BankID.

Vill man medverka i webbgruppen så är det bara att höra av sig via Partiförbundets e-post adress.

 

Mediagruppen är en grupp vi bygger upp nu där man kan medverka som medlem eller fristående suport med att göra reklam för att få ut information om Partiförbundet, och information om Partiförbundet kan göras direkt eller indirekt på många sätt, mediagruppen är en intern angelägenhet och vi namnger inte externt därför vilka som ingår i mediagruppen.

Men vill man vara med och sprida reklam om Partiförbundet som medlem eller suport, så är det bara att höra av sig via Partiförbundets e-post adress.