VAL 2018

Valet 2018 är ett viktigt valår där vi antingen fortsätter i av vissa ansedd en pågående samhällnedmontering, eller så går det Svenska folket in för att skapa aktivt förändringar i olika ansett viktiga sakfrågeområden.

Svenska Partiförbundet SPF har inga illusioner om att ensamt kunna komma över fyraprocentsspärren vid Valet 2018, och det är inte heller målet, det primära målet är att ge medborgare och där för de som vill ha det ett direkt i realtid politiskt inflytande i vissa ansett för medborgarna och väljarna viktiga sakfrågor, där Trygghet, Ekonomisk trygghet, Möjligheten till Jobb och anställningar ökar, Minskad Arbetslöshet, Tryggad Äldrevård, Tryggad skolundervisning, Tryggad sjukvård, Likhet inför lagen med fler är högt prioriterade sakfrågor i Sverige.

Svenska Partiförbundet SPF sekundära målsättning är att nå den primära målsättningen i samarbete med andra Politiska Partier, Organisationer, Föreningar och Partsgrupperingar, där dessa parter åsidosätter vissa åsiktsinriktningar för de fördelar samarbetet under få fördelaktiga punkter mot gemensamma mål kan generera till alla partgrupper i detta samarbete.

Inget nytt parti garanterat kommer över fyraprocentsspärren ensamt 2018, och högst osannolikt ens över 2,5 spärren för att ens få partistöd, Piratpartiet hade vid valet 2014 bara 26.515 röster vilket genererade 0,43 procentenheter vid valet och Feministiskt Initiativ hade hela 194.719 röster vilket gav bara 3.12 procentenheter men de fick i alla fall partistödet på ca 330.000 kronor, och totalt genererade alla andra små partier ca 200 st tillsammans bara 60.326 röster vilket genererade bara 0.97 procentenheter, och här var Kalle Anka Partiet med i beräkningen med hela 133 röster, och då tog jag inte med de 838 så kallade partierna med färre än 2 röster, partier som i huvudsak bara hade en röst, och där den egna rösten som uppgav sitt eget namn eller nått komiskt påhittat namn.

Alla dessa procentandelar tillsammans 0,43% + 3,12% + 0,97% genererar tillsammans alltså i grunden av över 1,000 partier om man tar med dessa 838 enmanspartierna de rösterna genererade ihop bara 4,52 procentenheter vilket är knappt över fyraprocentsspärren, så med den Faktabaseringen kan man nog säja med historisk insyn att inget nytt politiskt parti ensamt kan komma över fyraprocentsspärren utan en gudomlig inblandning på sin sida, eller byggandet av en mycket bra strategi.

Vad kan då vara avgörande positiva faktorer:

Det finns vissa positiva faktorer att ta hänsyn till som.

  • Att om många partsgrupper går samman mot gemensamma fördelaktiga mål, då ökar även sannolikhetsfaktorn att andra tror på det man gemensamt försöker göra, och här förutom vanliga personer som väljare, även ökat medialt intresse samt ökande informationsspridningen på Sociala medierna även genom samarbetet.
  • Vid valet 2014 så var det hela 14,19 % som inte röstade av olika orsaker, men man kan ju spekulera i att de inte ansåg något politiskt parti värdigt deras röst, så då lät de bli att rösta helt enkelt för att visa sitt missnöje, men den väljargruppen är ganska stor med hela 1.040.416 personer som inte röstade, får de ett parti ansett värdigt deras röster, så kan många röster komma från denna väljargrupp, tyvärr ger man faktiskt bort sin röst till de man inte gillar genom att inte rösta.
  • Många är missnöjda med politiken i 7 klöverpartierna och hoppar runt i dessa partier samt vägrar rösta på SD, samtidigt har ganska många hoppat av från SD av olika orsaker men vägrar rösta på något av 7 klöverpartierna, dessa väljare behöver ett nytt parti som anses kunna komma över fyraprocentsspärren och göra verklig skillnad, samtidigt vägrar de även rösta på ett litet obetydligt parti långt ifrån att nå upp till fyraprocentsspärren, så då kan Svenska Partiförbundet SPF vara en kandidat.
  • Om mellan minst 50-75 representanter är med i Verksamhetsstyrelsen som representanter för sina respektive Parts organisationer, där alla drar mot få gemensamma fördelaktiga och uppsatta målsättningar, så ökar den gruppens Representanter stort möjligheterna att komma över fyraprocentsspärren och över den.
  • Missnöjet i det Politiska samhällsklimatet är en faktor att räkna med, och ju missnöjdare Väljarna är, desto mer benägna är Väljarna att byta parti, och är de missnöjda med alla de befintliga Partierna så är de än mer benägna att hoppa över till ett nytt om än okänt Politiskt Parti.
  • Möjligheten att hitta någon halv känd person eller mer känd person som Partiledare genererar att möjligheten ökar med att Väljare har lättare att identifiera sig med det nya Politiska Partiet, och går över dit på grund av den Faktorn.
  • Kreativa förslag på olika ansedda samhällsproblem kan vara en Faktor som får över många väljare.
  • Kreativa personer i Ledningsgruppen som gör positiva kreativa saker, ökar även det möjligheterna ytterligare.
  • Då media är ytterst styrt av de etablerade partierna samt ägarintressen av de som äger Svensk media över lag, så är det ytterst svårt att komma ut medialt, då är en möjlighet att starta en egen Webb-TV kanal för att komma ut istället.
  • Att ”Politiska Vildar” hoppar av över till Svenska Partiförbundet SPF är inte en omöjlighet.