Fastlagda sakfrågor

Denna del gällande “Fastlagda Sakfrågor” är vad de “Representativt Demokratiska” partierna som de ettablerade partierna skulle kalla för “Vallöften” som utlovas till väljarna att detta är den linje dessa partier kommer att förhålla sig till, och där vi allt för ofta sett framför allt de stora ettablerade partierna avge vallöften om.

Vallöften dessa partier allt för ofta och allt för fort bryter, Partiförbundets av frågepollarna fastlaggda inriktningar kan dock inte Partiförbundet bryta, utan det kan bara väljarna och de som röstat eller ska rösta i dess frågepollar göra, de är de enda som kan ändra inriktning i dessa för Partiförbundet fastlagda sakfrågor.