Rösta här

Detta är Partiförbundets frågepollar gällande viktiga samhälleliga sakfrågor där vi frågar medborgarna och medborgarna svarar genom att enkelt rösta med de tre svarsalternativ som finns till hands, och där Svarsalternativen Ja, Nej samt Vet Ej.

Dessa frågepollar är realtids föränderliga, så om man gör ett röstningsval och senare ångrar sig, så är det bara att ändra sin röst och rösta in det nya röstnings valet, och dessa frågepollar kommer att utökas framöver i antal med nya frågepollar.

När en markant majoritetsvilja uppstår i en frågepoll, så kommer denna sakfråga att fastställas som en ansedd fast sakfrågeåsikt från medborgarns, varpå Partiförbundet kommer och måste följa dessa majoritetsval oavsett vad, ända tills om inte annat de som röstat röstar om i sakfrågan så inriktningen blir en annan.

Här hittar du Partiförbundets officiella valbarometer