Rådgivargruppen

Rådgivargruppen är en grupp där vi tar in intresserade människor som vill medverka till att diskutera och ge råd i olika samhällsfrågor och där diskutera hur främst problemartade samhällsfrågor kan förbättras.

Vi kommer innom kort att lista upp olika sakfrågeområden här som man kan medverka i och ge råd om, men även Rådgivargruppen är en intern angelägenhet i Partiförbundet och därför går vi inte ut med namn vilka som ingår i denna grupp.

Vill man medverka i just Rådgivargruppen med ideer och koncept i olika sakfrågeområden, så är det bara att kontakta Partiförbundet på vår e-post adress.

Sakfrågeområden:

 • Arbetslöshets frågor.
 • Flyktings relaterade frågor
 • Försäkringskassa frågor.
 • Invandrings relaterade frågor.
 • Kulturella frågor.
 • Militära försvars frågor.
 • Miljö frågor.
 • Pensionärs frågor.
 • Polisiära frågor.
 • Sjukvårds frågor.
 • Skol frågor.
 • Tullverks frågor.
 • Äldrevårds frågor.