VALPLATTFORM

För att de bland medborgarna och väljarna i Sverige som vill ska kunna få ett Politiskt inflytande i olika viktiga sakfrågor som just berör dem mest, så måste dessa medborgare och Väljare få tillgång till verktyg att göra sina röster hörda gällande dessa ansett viktiga sakfrågor, därför presenteras dessa sakfrågor på en speciell hemsida textmässigt i motions samt mikromotions form.

Denna Valplattform/Valpoll som kommer inom kort där kommer även en Valfunktion att finnas med tre valalternativ och där alternativen JANEJ samt AVSTÅR, dessa tre svarsalternativ kan göras och ändras i realtid beroende på åsikt för tillfället i dessa samhällsfrågor.

Mer om den kommande Valplattformen samt länk till denna kommer att presenteras i denna del senare.

Fram till dess kommer en Facebook sida att skapas där Mikromotioner förevisas, där svarsalternativen JA, NEJ sant Avstår kommer att vara valmöjligheterna i dessa Mikromotioner, på denna sida kommer det att gå att även att diskutera förslagen, eller rent av skapa och presentera egna Mikromotioner.

Åsiktsskyldighet utan tvång.

Konceptet Åsiktsskyldighet utan tvång innebär att alla medborgare om man vill ha ett politiskt inflytande i Svensk politik, då har man även en skyldighet att göra aktiva val i de samhällsfrågor som skapas i så kallade Mikromotioner på Valhemssidan/valpollssidan, men det är inget tvång att göra aktiva val i dessa samhällsfrågor, och då alla frågor i första läget står på ett neutralt VET EJ läge, så handhar Svenska Partiförbundet SPF och Verksamhetsstyrelsen dessa frågor fram tills ett aktivt val görs av medborgarna.

Åsiktsdeklaration.

Åsiktsdeklarationen är en kommande särskilt viktig detalj i Svenska Partiförbundet, åsiktsdeklarationen är den del där alla frågor till medborgarnas ställs fram, samt där medborgarna gör ”anonymt” aktiva val i dessa frågor, vilket producerar majoritetsval, vilket i sin tur visar åt vilket håll det Svenska Partiförbundet SPF och Verksamhetsstyrelsen ska arbete i dessa av majoriteten avgjorda majoritetsvalen.

Åsiktsdeklarationen håller på att tas fram, där man dels loggar in med bank id, samt med egen inloggnings kod alla ska kunna logga in i Åsiktsdeklarationen när man vill för att avge sin röst i de olika frågorna, därtill även ändra sina tidigare avgivna röster i realtid, röstningen är frivillig, ytterligare parametrar finns när det gäller Åsiktsdeklarationen, vilket inte tas upp här i detalj, då detta bara är en grov beskrivning.