VALLÖFTE

Svenska Partiförbundet SPF är ett i politisk bemärkelse ett politiskt parti byggt för att samverka med olika Politiska partier och andra partsgrupper, där just målet är att ge medborgare ett politiskt inflytande i de politiska besluten i olika sakfrågor, och här har Svenska Partiförbundet SPF endast ett enda politiskt vallöfte:

Vilket är att aldrig svika partilöftet givet till de Svenska väljarna om att aldrig svika de majoritets vägval de svenska Medborgarna och Väljarna gör i de olika mikromotioner som görs på Svenska Partiförbundet SPF och Valhemsidan/Valpollen vilket är frågor taget från partiprogrammet vilket är just Svenska Partiförbundets valmanifest.

Ett svek mot detta enda Vallöfte av allvarlig art renderar i att Svenska Partiförbundet SPF inte har ett existensberättigande i den Svenska Politiken, om detta enda partilöfte bryts.