SPF’s POLITIK

Svenska Parti Förbundet SPF har ingen egen Externt uttalad Politik i grunden på grund av vår åsiktsneutralitet, förutom en framförd politik i frågande och rådgivande form, utan mer framför från de olika Medlemspartiernas politiska sakfrågor i en mer frågande form, där sakfrågorna mer framställs från klara bestämda åsikter till mer frågande form där medborgarna och de Svenska väljarna har det slutliga avgörandet för eller emot dessa förslag via deltagande i val gällande dessa sakfrågor.

Men ändå har Svenska Parti Förbundet SPF en Intern tyst partipolitik i form av att hitta lösningar på olika ansedda samhällsproblem, och i Svenska Parti Förbundet SPF skriva ned dessa samhällslösningar i form av Motioner och dithörande Mikromotioner, där dessa den läggs ut på Svenska Parti Förbundet SPF:s hemsida som sakfrågor i vårt så kallade Partiprogram/Valmanifest, det betyder att vi Externt inte har en uttalad politisk åsikt i någon fråga, men samtidigt har vi alla politiska åsikter i alla frågor Internt i Svenska Parti Förbundet SPF.

På detta sätt slipper vi ödsla tid på att angripa andra Politiska partier för deras Partipolitik, vilket skulle generera att vi tvingades försvara oss mot de andra politiska partiernas genkritik mot oss, man kan säja att vi Externt till viss del är både Döv och Stum, och det är ganska svårt att angripa någon person som är Stum för att ha sagt något, där denne inte ens hör de verbala angrepp som riktas mot denne person, att sen veta att denne person inte ens kan svara gör angrepp än svårare.

Den frågande formen är framtagen för att dels inte olika politiska partiers bestämda åsikter i samma sakfråga skall kollidera med varandra, och genom att samfrågorna framställs i frågande form, överlåts beslutet av vägval i de olika sakfrågorna upp till Väljarna att besluta om vägvalet i dessa sakfrågor.

Politiskt Inflytande:

Vad är i grunden just ett Politiskt Inflytande, Terminologin är nog mer baserad på, och mot vem det Politiska Inflytandet ska verkas för och emot, ganska stor del av den Svenska befolkningen anser att dagens etablerade partier utnyttjar sitt Politiska Inflytande för att främja först och främst det egna partiet och dess toppskikt i Ledningsgruppen och för de egna politikernas främjande i första led i form av makt och ekonomisk vinning.

Här spär sådana saker som ytterst höga politikerlöner, Politikers Politikerpensioner, löneförmåner samt Fallskärmsavtal som delas ut när de även begår rena brott, eller där de själva lagstiftat om att Tjänstemannaansvarets avskaffande 1976 vilket föranledde att i praktiken makthavare som Politiker och Tjänstemän blev immuna vid missbruk av sina åligganden.

Fakta är att de som har ett politiskt inflytande i den Svenska politiken inte vill ha tillbaka Tjänstemannaansvaret så de kan fortsätta missbruka sina positioner som tidigare utan konsekvensföljder, medan de som inte har ett Politiskt Inflytande i den Svenska politiken vill ha tillbaka just Tjänstemannaansvaret så att de kan ställas till svars för sina maktmissbruk, men det Politiska Inflytandet kommer inte att ändras så länge våra etablerade politiska partier bestämmer.

Enda möjligheten att ändra på olika politiska missförhållanden som exempelvis i frågan om just Tjänstemannaansvaret, är att medborgarna får just ett Politiskt Inflytande så att frågan kan utredas och omvärderas, men här kommer just problematiken in för att kunna ge medborgare ett politiskt inflytande, så måste en majoritet av just medborgarna vilka ha ett Politiskt Inflytande.

De flesta politiska partier stora som små är av Representativ parti artad karaktär, där man lovar exempelvis att lyssna på medborgarnas vilja, men så kommer valet och partiet blir valt och som ett brev på posten kommer även brutna Vallöften, dessa representativa politiska partier är inte byggda för att ge medborgare ett Politiskt Inflytande, de är byggda i den form att ” vi har de här fasta åsikterna i vårt Partiprogram anslut er till oss” och sen får man leva med garanterat vallöften som kommer att brytas.

Svenska Partiförbundet SPF är ett i politisk bemärkelse ett politiskt parti byggt för att samverka med olika Politiska partier och andra partsgrupper, där just målet är att ge medborgare ett politiskt inflytande i de politiska besluten i olika sakfrågor, och här har Svenska Partiförbundet SPF endast ett enda politiskt vallöfte, vilket är att aldrig svika partilöftet givet till de Svenska väljarna om att aldrig svika de majoritets vägval de svenska Medborgarna och Väljarna gör i de olika mikromotioner som görs på Svenska Partiförbundet SPF och Valhemsidan/Valpollen.

Ett svek mot detta enda Vallöfte renderar i att Svenska Partiförbundet SPF inte har i grunden ett existensberättigande i den Svenska Politiken, vi vet att detta vallöfte inte är svårt att hålla.