Partiledningen

Partiförbundet är ett lite annorlunda utformat partikoncept med helt andra tankegångar och målsättningar än vad de ettablerade partierna har traditionellt sett.

Partiledargruppen är därför i detta partikoncept även utformat på ett helt annat sätt, och där partiledargruppen består av mer vanligt folk som delar på partiledarrollen och delar på de viktiga samhälls områden som finns i Sverige.

Därmed blir den samlade kompetensen större än vad en enskilld partiledare kan ha, och partiledargruppen kan därför bestå av upp till ca 30 partiledare alla med ett specialområde vardera.


Våra Partiledare

Stefan Lakso

Mitt namn är Stefan Lakso och är 56 år och jag är den som sen 2006 har skrivit partiformen för Partiförbundet och är i grunden intreserad av lösningar på problem jag stöter på.

Och är därför en så kallad “Amatör Innovatör” med runt 50 talet innovationer och innovationstekniker, inom Geotermisk energiteknik, Atmosfärisk saltvattensrening, samt med ett 25 procentigt Cirkulärt Skattesystems koncept mm i ryggsäcken.

Mitt engagemang i Partiledningen i Partiledargruppen är att hantera alla partiets sakfrågeområden och koordinera och svara på frågor övriga Partiledare har, eller vara den person de hänvisar till när övriga partiledare anser sig inte vara rätta personer att svara på frågor gällande sakfrågor eller frågor kring Partiförbundet, detta då övriga partiledare är specialiserade på ett fåtal sakfrågeområden var och en för sej och inte i alla sakfrågor.

Därutöver är jag Ordförande i “Bildandestyrelsen” som hanterar den juridiska delen av Partiförbundet, där de övergripande Interndemokratiska besluten tas i partiet.


Emma Skoglund

Mitt namn är Emma Skoglund
Jag är 30 år gammal och kommer att engagera mig hos partiförbundet och i partiledargruppen i frågor som rör maktmissbruk och censuren i vårt samhälle. Samt psykosociala frågor, HVB hemmen som socialen beslutar om med rättsosäkra utredningar och försäkringskassans okunskap gällande sjukskrivna i samhället.


Jesper Johansson

 

Patriledar reserven:

Denna grupp består av de som dels inte bestämt sig än för att bli Partiledare än i Partiförbundet av olika orsaker, samt av de som vill bli Partiledare i Partiledar gruppen men som inte får plats för att Partiledar gruppen är fullbelagd med partiledare för tillfället, eller att det är pågående samtal med dem.

Så tanken är att de i Partiledar reserven ska utgöra reserver där de kan få inträde in i Partiledar gruppen när och om någon avgår från Partiledar gruppen av någon anledning, och turordningen är faststäld där överst i Partiledar reserven är de som tillfrågas först om de vill överta någon avgående Partiledares plats.

Det betyder att de som finns uppsatta i denna grupp inte är offentliga företrädare för Partiförbundet som Partiledare, men de kan medverka i Partiförbundets interna verksamheter som priviligierade medlemmar, samt de kan framföra en begäran om att bli Partiledare i Partiledar gruppen när de känner att de vill ha detta engagemang och om det finns en plats ledig.

Men de som vill in i Partiledar reserven, måste man ändå inkomma med “Bild och Informationstext” där denna information överförs till Partiledar gruppen när de blir accepterade att bli Partiledare, vid avslag raderas informationen.