Partiledningen

Partiförbundet är ett lite annorlunda utformat partikoncept med helt andra tankegångar och målsättningar än vad de ettablerade partierna har traditionellt sett.

Partiledargruppen är därför i detta partikoncept även utformat på ett helt annat sätt, och där partiledargruppen består av mer vanligt folk som delar på partiledarrollen och delar på de viktiga samhälls områden som finns i Sverige.

Därmed blir den samlade kompetensen större än vad en enskilld partiledare kan ha, och partiledargruppen kan därför bestå av upp till ca 30 partiledare alla med ett specialområde vardera.


Våra Partiledare

Stefan Lakso

Mitt namn är Stefan Lakso och är 56 år och jag är den som sen 2006 har skrivit partiformen för Partiförbundet och är i grunden intreserad av lösningar på problem jag stöter på.

Och är därför en så kallad “Amatör Innovatör” med runt 50 talet innovationer och innovationstekniker, inom Geotermisk energiteknik, Atmosfärisk saltvattensrening, samt med ett 25 procentigt Cirkulärt Skattesystems koncept mm i ryggsäcken.

Mitt engagemang i Partiledningen i Partiledargruppen är att hantera alla partiets sakfrågeområden och koordinera och svara på frågor övriga Partiledare har, eller vara den person de hänvisar till när övriga partiledare anser sig inte vara rätta personer att svara på frågor gällande sakfrågor eller frågor kring Partiförbundet, detta då övriga partiledare är specialiserade på ett fåtal sakfrågeområden var och en för sej och inte i alla sakfrågor.

Därutöver är jag Ordförande i “Bildandestyrelsen” som hanterar den juridiska delen av Partiförbundet, där de övergripande Interndemokratiska besluten tas i partiet.


Emma Skoglund

Mitt namn är Emma Skoglund
Jag är 30 år gammal och kommer att engagera mig hos partiförbundet och i partiledargruppen i frågor som rör maktmissbruk och censuren i vårt samhälle. Samt psykosociala frågor, HVB hemmen som socialen beslutar om med rättsosäkra utredningar och försäkringskassans okunskap

gällande sjukskrivna i samhället.


Jimmy Dobrowolski

Jag heter Jimmy Dobrowolski 25 år gammal. Jag är född och uppvuxen i biskopsgården i Göteborg. Jag är en 3 barns pappa som börjat engagera mig inom den politiska världen och har nu gått in som en av partiledarna här hos partiförbundet. Jag kommer aktivt jobba inom ett par olika områden gällande Brott/Straff, Brottslighet/Brottsförebyggande, Droger/Missbruk och Allmänt/Utanförskap.


Pernilla Gunnarsson

Hej.

Mitt namn är Pernilla Gunnarsson är 48 år.
Bor i Haninge kommun och jag är med i Partiförbundet som partiledare, där makten utgår från Folket.
Jag är arbetsvillig, empatisk för människor, nogran, flexibel, ansvarsfull, självständigt, kreativ och är öppen för nya utmaningar.
Jag brinner för att arbeta med frågor gällande LVU/HVB det vill säga omhändertagna barn och ungdomar och ni kanske undrar varför?
Jag är själv utsatt som anhörig till att mina barn blev omhändertag förra året Februari 2018. För bland annat mitt lindriga funktionshinder dyslektiker och lättare språkstörning. Och en vårdnadtvist.
Det är skam hur Sverige regering agerar i LVU och HVB-hem och hur de sedan 70 talet fått hålla på med barnhandel, korruption, mutor och vi medborgare måste börja agera och ställa politiker som sysslar med detta till svars för vad de gör felaktigt Inför någon form av ansvarstagande för nu få det vara nog.
Jag vill att alla barn och ungdomar skall få en bra framtid och det bästa för våra barn är vårt allt och käraste vi har.


Jesper Johansson

Bengt-Arne Olsson

Hej. Jag heter Bengt-Arne Olsson och är 56 år och är en allsidig problemlösare som har arbetat innom ett flertal olika arbetsområden både i Norge och i Sverige, och för mej har nya arbetsplatser inneburit nya erfarenheter och utmaningar samt äventyr vilket gett mig nya erfarenheter och vänner över hela världen då jag älskar livet och utmaningar. I Partiförbundet kommer jag att arbeta främst med Innovationsteknik och problemlösningar och hitta de oprövade stigarna för att försöka lösa de problemartade sakfrågeområden och de möjliga oprövade vägar ingen annan tänkt på inom Partiförbundet som partiet arbetar med, samt att våga betrakta livet på ett annorlunda sätt då alla verkar vet lösningen och har åsikter om andras liv och beteende men att vara nöjd med sitt eget liv och sitt eget beteende är få förunnat. Jag älskar utmaningar och intresserad av innovationer/problemlösning och att hitta den oprövade stigen och den annorlunda vägen samt det alternativa sättet att betrakta verkligheten som kan förbättra det Svenska samhället i stort, lite filosofiskt kanske men alla vet lösningen och har åsikter om andras liv och beteende, men att vara nöjd med sitt eget liv och sitt eget beteende är få förunnat som sagt.


Victor Nygren

Jag heter Victor Nygren och är 29 år gammal. Jag kommer att engagera mig i frågor som rör maktmissbruk inom psykiatrin och vården, överförmynderi och förvaltarskap/godemanskap, orättvisor i samhället för folk med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, rasism mot adopterade där adopterade oftare än andra läggs in på barn- och ungdomspsykiatrin samt är överrepresenterade – vilket jag menar är till följd av att de blir syndabockar systematiskt på våra skolor. Jag har själv upplevt maktmissbruk via psykiatrin, och har egna erfarenheter av hur fel det kan bli. Min kärnfråga innom Partiförbundet är så klart förvaltarskap där jag är av uppfattningen att denna “hjälp” bryter mot mänskliga rättigheter.


Peter Henriksson

Jag bor i en liten by i dalarna som heter Dala-Floda. Jag är 36 år och jobbar på en trä fabrik som gör lister. Är hundmänniska och gillar skogen och friheten att få gå i naturen. Varför jag vill bli en del av det politiska arbetet innom partiförbundet för Sveriges framtid är att jag insett att det system som nu råder inte fungerar så bra. Förändring behövs och de områden jag kommer att arbeta primärt innom är följande.

  • Trygghet för alla.
  • Nationell säkerhet.
  • Ansvar och samarbete.

Trygghet till dom som behöver det när dom behöver det är en av mina punkter. Ingen ska behöva känna sig otrygg, det är mitt ansvar som politiker att så långt som möjligt se till att behov möts. Nationell säkerhet måste bli bättre och mer omfattande, kriminalitet ska så långt som möjligt vara så svårt det går. Även att reformera eu är en säkerhetsfråga där vi gör att nationer styr egna nationer men har gränsöverskridande åtgärder för att stoppa och lagföra kriminella internationella nätverk. Jag vill att Sverige bestämmer sin egna politik fast har internationell polis som kan ta tag i problem innan dom är här, men givetvis är det majoritetsviljan innom dessa sakfrågor som även styr mitt politiska arbete innom partiförbundet. Ansvar. Jag vill ta ansvar för att kommande generationer får så bra möjligheter som möjligt, även att rådande kris kan hanteras så att Sverige trots svårighet har ett stort samarbete för att minska på skador och svårigheter, detta genom att ändra på skattesystem så att man behåller mer av lön och får bättre kapital att hantera problem. Folket måste få välja och få ta ansvar för sin ekonomi. (Jag är en vanlig arbetare som vill förändra min framtid och skapa ett Sverige som håller ihop.)


Göran Karlsson

Född 1964. Gift med Ulrika 49 år och vi har 5 barn ihop från tidigare förhållanden. Vi bor i Tierps kommun i en villa lantligt i Spjutbo med postort Lövstabruk. Bred erfarenhet av arbetslivet, började jobba som reservdelsförsäljare på ett grossistföretag i bilbranschen som 16 åring. Vid 22 års ålder sökte jag jobb på dåvarande Posten AB som chaufför för tung lastbil och i det företaget idag Postnord är jag kvar och inne på mitt 34e år. Inom Posten har jag gjort många olika saker, kört långtradare mellan Umeå och Malmö, vart transportledare, larmoperatör, arbetsledare och andra ledningsfunktioner i 27 år. Hann även med att sitta i facket Statsanställdas förbund postchaufförs klubben i 3,5 år på 1990 talet med främsta inriktning arbetsmiljö.

Det jag brinner för inom politiken är mycket, och inom Partiförbundet kommer jag att arbeta innom följande områden:

  • Landsbygds politik samt livsstilsfrågor i landsbygd • Jordbruk lantbruk skogsbruk miljö tillhörande civilförsvarsfunktioner.
  • Bränsle och energi politik skattemässigt och forskning/utveckling
  • Pension och äldres ekonomi och livssituation
  • LSS har själv 2 söner med asperger syndrom som numera sorterar in under autism
  • Kulturarv motor hantverk musik teater med mera
  • Arbetsmiljö och att förbjuda fackförbund att ha politisk koppling till ett parti. LO är inte bra för löntagare.

Flera partiledare kommer att tillsättas efter hand. Kontakta oss gärna för att se vad du kan göra.


Patriledar reserven:

Denna grupp består av de som dels inte bestämt sig än för att bli Partiledare än i Partiförbundet av olika orsaker, samt av de som vill bli Partiledare i Partiledar gruppen men som inte får plats för att Partiledar gruppen är fullbelagd med partiledare för tillfället, eller att det är pågående samtal med dem.

Så tanken är att de i Partiledar reserven ska utgöra reserver där de kan få inträde in i Partiledar gruppen när och om någon avgår från Partiledar gruppen av någon anledning, och turordningen är faststäld där överst i Partiledar reserven är de som tillfrågas först om de vill överta någon avgående Partiledares plats.

Det betyder att de som finns uppsatta i denna grupp inte är offentliga företrädare för Partiförbundet som Partiledare, men de kan medverka i Partiförbundets interna verksamheter som priviligierade medlemmar, samt de kan framföra en begäran om att bli Partiledare i Partiledar gruppen när de känner att de vill ha detta engagemang och om det finns en plats ledig.

Men de som vill in i Partiledar reserven, måste man ändå inkomma med “Bild och Informationstext” där denna information överförs till Partiledar gruppen när de blir accepterade att bli Partiledare, vid avslag raderas informationen.