Partiledningen

Partiförbundet är ett lite annorlunda utformat partikoncept med helt andra tankegångar och målsättningar än vad de ettablerade partierna har traditionellt sett.

Partiledargruppen är därför i detta partikoncept även utformat på ett helt annat sätt, och där partiledargruppen består av mer vanligt folk som delar på partiledarrollen och delar på de viktiga samhälls områden som finns i Sverige.

Därmed blir den samlade kompetensen större än vad en enskilld partiledare kan ha, och partiledargruppen kan därför bestå av ca 7-9 partiledare alla med ett specialområde vardera.

Våra Partiledare