Om PF

Partiförbundet i sig är ett “Representativt Direktdemokratiskt parti som är utformat till att primärt inkludera väljarna i Sverige till att få ett politiskt inflytande i de olika primärt för nationen viktigaste sakfrågorna, där Partiförbundets politiker mer är politiska tjänstemänn som verkställer väljarnas majoritetsval i dessa viktigaste sakfrågor.

För att man i Partiförbundet ska kunna veta vad väljarna anser i de Nationellt, Länsmässigt samt Kommunalt viktigaste sakfrågorna, så har och ska frågepolkar skapas på alla dessa tre nationella områden, där partiets politiska tjänstemän följer dessa vägvisande majoritetsval som framkommer.