MOTIONER

”Motioner” är ett förslag i ganska omfattande utförligt dokumentation, här kan man fördjupa sig i de förslag som kommer att framställas i olika sakfrågor för de som vill.

”Mikromotioner” är mer en sammanfattande rubriceringen av motionerna men i mer frågande form, oftast säjer mikromotionen det mesta man behöver då man redan har en för tillfället bestämd åsikt i den specifika samhällsfrågan, men möjligheten finns att man när som hälst kan gå in och läsa den utförliga motionstexten i samhällsfrågan.

”Sakfrågeproduktion” en fråga som kan ställas är vad som menas med just ”Sakfrågeproduktion”, det kan låta krångligt och avancerat men är i det närmaste lika lätt som att skriva ett vanligt berättande brev, men till skillnad från att skriva ett brev så består just ”Sakfrågeproduktion” bara av två delar, och där dels en Motion och en Mikromotion, och då tänker de flesta men nu blev det mycket svårt. Men för att förklara ska vi ta upp och just producera en lätt sakfråga här i ett lätt fiktivt exempel, där någon medborgare kan ha denna åsikt om hur det borde vara gällande att alla ska få en kostnadsfri tandborste när man besöker tandläkaren, och vi börjar med ”Mikromotionen” som ska göras i frågande lätt form och som i grunden bara utgör överrubriken i frågande form till själva den mer textmässigt informativa ”Motionen”.

  • Ska alla som besöker Tandläkare få en kostnadsfri ny Tandborste med sig hem.

Detta var den så kallade ”Mikromotionen” i alla sin enkelhet vilket alla direkt kan förstå direkt till större delen och frågan kring ”Mikromotionen” där har redan de flesta en åsikt kring denna fråga antingen för eller emot, samt en grupp som är tveksamma, varpå nu den mer informativa ”Motionen” nu här följer för de som vill sätta sig in mer i förslaget med dess framförda För och Nackdelar där de vill basera sitt val på mer just ”Motionen” och texten där, vilket föranleder att vi nu här presenterar skälva ”Motionen” med en smula humor i förslaget.

Motionsförslag gällande kostnadsfri tandborste vid Tandläkarbesök.

Motionen är framtagen och framförs av Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Gällande kostnadsfria tandborstar så har givandet av dessa ett flertal fördelar men även vissa kan hända ansedda av vissa partgrupper ansedda nackdelar, och jag ska förklara Förslagsmotionen här lite mer utförligt i dessa delar. Och börja med de ansedda fördelarna.

Det anses av många att konditionen av en persons tandborste även påvisar personens tandhygien och där genom att om man just för tillfället inte har annat än en sliten smutsig tandborste att tillgå då man glömt att köpa en ny, så kan detta förorsaka att man hoppar över en eller flera tandborstningar vilket inte är vare sig bra för tandhygienen eller den lukt som dålig tandhygien genererar och besvärar de som kommer i nära kontakt med personen i fråga, vilket kan generera även att nära och kära tar distans till personen i fråga, kostnadsfria Tandborstar från Tandläkarbesök tenderar därför att skapa ett överskott av dessa i hemmen vilket eliminerar detta problem till viss del.

Upprepade överhopp av tandborstning har visat sig vara negativt vanebildande i den riktningen att tandhygienen skapar tätare kostsamma Tandläkarbesök för den egna delen som för Statskassan, kostnadsfria Tandborstar från Tandläkarbesök tenderar därför att skapa ett överskott av dessa i hemmen vilket eliminerar detta problem till viss del.

Vid oplanerade hembesök som kan resultera i övernattningar efter utgång på något uteställe, renderar att då dessa oplanerade övernattningar kan medföra att ingen Tandborste medtagits i bakfickan, samt en extra ny tandborste kan hända inte finns att tillgå på det oplanerade övernattningsstället, att dela på den befintliga tandborsten är både ohygieniskt samt kan kyla ned vissa för tillfället heta känslor, vilket kan föranleda i värsta fall till att övernattningen kan gå om intet i värsta fall med en form av personlig slakhet som följd, (det sista här får ni tolka som ni vill).

Man kan hävda att kostnadsfria Tandborstar hos tandläkare kan förorsaka ökade bekostnader för statskassan, jag hävdar att då stora inköp av Tandborstar från Staten i miljontal kan rendera att priset går ned för dessa Tandborstar med så mycket som 80% där en Tandborste som tidigare kostade 10 kronor nu bara kostar 2 kronor, det kan även hävdas att en bestämd färg och hårdhetsgrad inte passar alla, men jag hävdar att ett stort inköp skulle innehålla valfria färger och hårdhetsgrader att fritt välja från och mellan.

Ytterligare andra kan hävda att ett storköp av Tandborstar måste göras från inte bara ett och samma säljande företag, jag hävdar att nästa års inköp kan och kan hända måste innefatta att just nästa order köps från ett annat företag för liknande rabatterat avtal, vilket innebär att om köpen hoppar från företag till företag år efter år, så gynnas alla företag lika.

Samhällsmässigt sett om tandläkarbesöken minskade så bara med 5 procent på grund av förbättrad tandvård genon just kostnadsfria Tandborstar, där är samhällsvinsten många gånger större än den insatta kostnadsinsatsen vilket mer än väl skulle uppväga de faktiska kostnader förslaget ger upphov till.

Med vänlig hälsning Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Detta var alltså i alla enkelhet en Förslags Motion med dithörande överrubrik som Mikromotion, detta förslag ligger inte hos Svenska Partiförbundet SPF och på partiprogrammet som ett förslag där, men om någon vill föra fram detta förslag dit eller en egen variant av förslaget under sitt namn, så är det bara att lämna in förslaget, vill du vara under ett pseudonym namn så går även det bra, längre fram kan man ändra pseudonym namnet mot sitt riktiga namn om man så vill.