F&Q

Vanligt förekommande Frågor

• Varför ett Förbundsparti i form av ett valbart politiskt sådant?

Det är med fakta i handen i det närmaste omöjligt att komma ensamt upp över fyraprocentsspärren, och enda parti som var 2014 över 2,5 % spärren var FI (Feministiskt Initiativ) med 194.719 röster och 3,12 procentenheter, och Piratpartiet var inte ens i närheten av 2,5 % spärren med sina 26.515 väljare vilket genererade bara 0,43 procentenheter, så med den fakta baseringen så är det ytterst svårt att komma in i Riksdagen som Riksdagsparti ensamt, men om man går samman och i ”Förbund” med många andra små politiska Partier samt Organisationer och Partsgrupper där man slår samman sina väljare till Förbundet direkt och de egna organisationerna indirekt via Förbundet, då ökar möjligheten att komma över fyraprocentsspärren markant, och därför är Svenska Partiförbundet en kombination av både Förbund och valbart parti i form av ett Partiförbund.

• Varför inte rösta på ett av de etablerade partierna i stället?

Är du nöjd med dagens Partipolitik då ska du rösta på något av de i dag 8 etablerade partierna, 2-3 av dessa partier riskerar dick att åka ut under fyraprocentsspärren vid valet 2018, så om dessa 2-3 partier åker ur under fyraprocentsspärren, så är alla dessa röster i grunden bortkastade och dessa röster kommer att tillfalla det politiska parti som kommer över 51% eller det partiblock som tillsammans får en majoritet så att de kan bilda regering ihop, vi har valfrihet i Sverige att rösta på vilket parti vi vill, ett gott råd är att sätta sig in lite i hur våra politiska partier fungerar i dag och hur de fungerat historiskt, och utifrån den informationen göra ett aktivt val vid kommande valår 2018.

• Om jag inte vill rösta aktivt på olika sakfrågor då åt något håll, hur gör jag då?

När vi kommer upp med vår Valplattform med olika frågande sakfrågor, då kommer ni att på ett mycket enkelt sätt att kunna rösta i den Valplattformen, observera att denna Valplattform bara är en Betaversion av den stora nationella kommande Valplattformen, vill du inte rösta där så behöver du inte göra det heller det är ditt val att göra eller inte göra ett aktivt röstnings val i någon sakfråga, man gör helt enkelt ingenting så röstar man även inte på någon sakfråga.

• Vad är skillnaden mellan Motion och Mikromotion?

Definitionerna på ”Motion” och ”Mikromotion” kan vara olika beroende på vem som definierar. Men Svenska Partiförbundets definition är att en ”Motion” är en utförligt dokumenterad skrivelse i och om en specifik sakfråga, och definitionen på en ”Mikromotion” är enkelt förklarat att en ”Mikromotion” är rubriceringen av en motion men i frågande form, mer utförlig information om motioner och mikromotioner finns i just delen ”Motioner” där även hur de skrivs.

• Vad är skillnaden på Svenska Partiförbundet och exempelvis Svenska Handbollsförbundet?

Själva förbundsformen är densamma i grunden där båda samlar olika partgrupper under en Förbundsorganisation, den stora skillnaden är att Svenska handbollsförbundet har sin specifika förbundsform där de ner syslar med idrotten Handboll och har Handbollsföreningar från hela Sverige som de har som medlemmar, medan just Svenska Partiförbundet SPF mer har Politiska partier och andra Organisationer och partsgrupper med politiska intresseområden som medlemmar, men även vanliga personer som medlemmar.

• Vad är ett Förbund?

Förbund kan ha flera betydelser men den gemensamma nämnaren är att i ett förbund är oftast inte enskilda individer medlemmar, till skillnad från föreningar som bara kan ha enskilda individer som medlemmar. Men det är inte ovanligt att det förekommer förbund som består av både enskilda individer och exempelvis föreningar. Ett förbund är således mellan individer, organisationer (oavsett om det är nationella eller lokala föreningar) eller nationer.

• Vad är en Intresseorganisation?

Intresseorganisation är en organisation bildad för att tillvarata sina medlemmars intressen, för att genomföra en viss åtgärd eller främja ett visst perspektiv.

• Om jag vill in i Verksamhetsstyrelsen som Partirepresentant, hur gör jag då?

För att bli Partirepresentant i Verksamhetsstyrelsen så måste du företräda ett politiskt parti, och om du inte redan är i ett redan bildat Politiskt Parti, då är det lättast att starta upp ett lätt en fråge eller få frågeparti, lättast är att hitta två andra som vill vara med och starta upp en förening med bara tre personer i styrelsen, och sen definiera föreningen som ett politiskt parti i stadgarna.

Man behöver inte i den enklaste formen ens registrera föreningen hos någon myndighet, bara definiera det i bildandestadgarna samt att alla tre skriver under bildande mötets beslutsprotokoll, vill man ha bankkonto till föreningen då först måste man registrera föreningen hos Skatteverket.

Vill man få hjälp med ett färdigt Bildandemötesprotokoll så är det bara att kontakta Svenska Partiförbundet SPF så översänder vi detta protokoll via e-post, därefter är det bara att ansöka om medlemskap i Svenska Partiförbundet SPF och ange vem man vill få in som Partirepresentant in i Verksamhetsstyrelsen, svårare än så är det inte, och vidare text nedan påvisar det hela.

•  Vad definierar vad som är ett politiskt parti i grunden.

”Valmyndigheten”:

Det finns inga regler om hur man bildar ett parti i Sverige, eller hur ett parti ska vara organiserat.
Bilda en ideell förening. En bra väg att gå om man är en grupp som vill starta parti är att först bilda en ideell förening. En sådan ska t.ex. ha styrelse, stadgar och ett namn. Mer information finns hos alla kommuner.
Om föreningen vill öppna konto på banken m.m. är tre personer minsta antal som måste vara med. Det är vanligt att föreningen vid bildandet utser en person som ska vara firmatecknare, dvs. den person som ska ha rätt att underteckna papper för föreningen.
________________________________________________________________________________________

Vidare gällande definierandet av politiskt parti:

Detta betyder att de absolut mest grundläggande för att bilda ett parti är just att tre personer har ett bildandemöte fysiskt eller på distans där ett protokoll uppförs med de mest grundläggande protokollpunkterna, och detta bildande möte behövs inte ens sändas in någonstans till någon myndighet.

Man behöver inte registrera sig för att skaffa bankkonto och registreringsnummer.

Man behöver inte registrera sig hos valmyndigheten. Även om det ser seriösare ut mm, då partiet i grunden inte kandiderar själv i val utan via ombudet Svenska Partiförbundet SPF.
________________________________________________________________________________________

• Om jag vill in i Verksamhetsstyrelsen som rådgivande Ledamot, hur gör jag då:

För att kunna ansöka om att bli Ledamot i Verksamhetsstyrelsen för Svenska Partiförbundet SPI så måste du tillhöra en Organisation, Förening, Partsgrupp, ha en Facebook grupp, vara en Bloggare eller Författare, eller inneha en ställning som kan vara rådgivande i just Verksamhetsstyrelsen på något område mm, sen är det bara at ansöka via de kanaler som finns tillgängliga.

• Vad har jag för Politiskt ansvar som Rådgivande Ledamot i Verksamhetsstyrelsen:

Ledamöter är mer på den ej Politiska rådgivande Förbunds sidan i Verksamhetsstyrelsen, och när det gäller Politiskt ansvar så är dels Svenska Partiförbundet SPF externt helt Åsiktsneutralt vilket gör att organisationen inte kan påklistras en klart avgiven åsikt i en enda sakfråga, sen är just Ledamöter som sagt mer på den ej Politiska Förbunds delen som rådgivare i Verksamhetsstyrelsen, och som rådgivare avger Ledamöter bara just ”Råd” till de Politiska representanterna med rösträtt i Verksamhetsstyrelsen, vilket gör att Ledamöter är helt i grunden utanför den politiska beslutsprocessen som ansvarstagare i både Verksamhetsstyrelsen som i Svenska Partiförbundet SPF i sin helhet.

Alla Svenska medborgare och Väljare har rätt att och kan avge ”Råd” till både Verksamhetsstyrelsen och Svenska Partiförbundet SPF, rådgivande ledamöter i Verksamhetsstyrelsen ger likadana ”Råd” som alla andra Svenska medborgare och Väljare kan göra, enda skillnaden är i grunden att invalda Ledamöter sitter lite mer närmare Verksamhetsstyrelsen och kan delta snabbare med rådgivning samt kan medverka vid fysiska Verksamhetsstyrelse möten.

• Är jag med i ett Politiskt parti med allt som det medför om jag är med som Ledamot i Verksamhetsstyrelsen:

Nej det är du inte du är med i Förbunds delen såvida du inte direkt betalar in medlemsavgiften för registrering som medlem och anger aktivt i registreringen att du genom medlemsavgiftsbetalningen vill bli medlem i Svenska Partiförbundet SPF som partimedlem, eller om du betalar in medlemsavgift in till en eller flera av de medlemspartier som är medlem i Svenska Partiförbundet SPF, då blir du medlem där i dessa medlemspartier.

• Vad är skillnaden mellan er partiform och de vanliga representativa partiformerna:

Det finns flera skillnader dels att Svenska Partiförbundet SPF är designats för att ge Medborgare och Väljare ett betydande Politiskt inflytande över viktiga samhällsfrågor som berör just Medborgare och Väljare mest i det vardagliga livet, den möjligheten har just Medborgare och Väljare inte med de Representativa Partiformerna, men även det att de som vill göra aktiva val i olika sakfrågor nu får en möjlighet att göra dessa val i realtid.

Sen är det så att n är du röstar på ett vanligt Representativt Parti så har du bara ett begränsat antal sakfrågor du är överens med detta parti, med Svenska Partiförbundet SPF får du ett större utbud av sakfrågor att ta del av där du dessutom då kan påverka åt vilket håll dessa sakfrågor skall gå.