FORUM

I denna del kommer information och länkar att göras till olika SPF Forum samt medlems hemsidor och deras forum.

SPF Forum:

___________________________________________________________

Svenska Partiförbundet SPF (Offentlig Grupp).

Facebook:https://www.facebook.com/groups/1822680617981868/

SPF Politiskt Partiforum (Sluten Grupp).

SPF Forumför Rådgivande Ledamöter i Verksamhetsstyrelsen (Sluten Grupp).

SPF Röstnings Forum För Röstningsberättigade (Sluten Grupp).

___________________________________________________________

Medlems Partiers Forum:

___________________________________________________________

Optimal Direktdemokrati ”ODD”.

Hemsida: http://optimaldirektdemokrati.se/

Optimal Direkt Demokrati (Offentlig Grupp).

Facebook: https://www.facebook.com/Optimal-Direkt-Demokrati-1639975566224858/

ODD- Anonyma Poliser (Offentlig Grupp).

https://www.facebook.com/groups/1515128418504720/members/

ODD – Media TV (Offentlig Grupp).

https://www.facebook.com/groups/638043796365519/

Lednings Gruppen (Sluten Grupp).

ODD Medlemmar – Optimal Direktdemokrati (Sluten Grupp).

ODD Danmark/Riks Optimal Direktdemokrati (Sluten Grupp).

ODD Suomi/valtakunnallinen (Sluten Grupp).

Medlems Organisationer Facebook Forum:

Peter Springare Som Statsminister 2018 (Sluten Grupp).

https://www.facebook.com/groups/114741929052025/?fref=ts

SVENNEBILLARNA! (Offentlig Grupp).

https://www.facebook.com/groups/329700964048149/?fref=ts

Medlems Organisationer andra Forum: