199 Punkts Programmet

199 Punkts Programmet innebär i dagsläget framtagandet av 199 nationellt viktiga sakfrågor som Partiföbundet tar upp och sammanställer i en punktlista, men även vidare i omröstningsbara realtidsföränderliga frågepollar för att vi innom Partiförbundet ska kunna veta i vilken majoritetsinriktning vi ska förhålla oss till i dessa nationellt viktiga sakfrågor.

Vi har i dagsläget den 21 maj 2019 arbetat fram 111 nationellt viktiga sakfrågor vi behöver få vägledning om från det Svenska folket genom omröstningar i våra frågepollar, och punktlistans 199 punkter är sakfrågepunkter där vi kommer att fylla upp med ytterligare nationellt viktiga sakfrågor allt efter som dessa inkommer till och behandlas av Partiförbundet, och 199 Punktsprogrammet kan mycket väl framöver överstiga något över 199 punkter men det får visa sig framöver.

Vill du se 199 punks programmet som det ser ut i dag så kan du göra det “Här”.