INFO

Välkommen till Partiförbundet

Partiförbundet är ett specialdesignat parti för att möta de utmaningar Sverige står inför i dessa tider av konflikter och andra orosmoment, och där Partiförbundet är skapat enbart för att ge röstberättigade i Sverige en röst och via den rösten ett direkt inflytande i de politiska sakfrågor som berör medborgarna mest.

Det är nog ytterst få som inte sett hur Sverige börjar påverkas mot en förändring många inte vill medverka till och där man anser dels att denna förändring är negativ, men även att denna förändring inte motverkas av de styrande ettablerade partierna och politikerna där, och detta skapar en grad av ett politikerförakt vi inte sett tidigare.

Och vi kan ytterst klart se att våra politiker inte lyssnar till folket och folkets vilja till förändring, men frågan är mer varför politiker ska lyssna när den demokratiska partiformen som är av “Representativt Demokratisk” form, vilket betyder att det parti eller det partiblock dessa partier bildar i val, är av oss medborgare ett val av styre där dessa partier ska representera oss medborgare som de tycker i allt under fyra år fram tills nästa val.

Med anledning av att dagens alla åtta riksdagspartier är just av “Representativt Demokratisk” form, så spelar det ingen roll vilket av dessa partier som vinner i valen så ger vi oavsett parti ändå bort styresmakten till ett politiskt parti eller det regeringsblock de bildar, där de fortgår med att representers oss medborgare som de vill undet fyra år, där dessa partier och dess politiker sätter sig själva i det främsta rummet och folket och folkviljan i det sista rummet.

Partiförbundet är ett diametralt helt annorlunda parti där vi vänt upp och ner på hela den ansett normala partipolitiska formen, där vi sätter medborgarna och väljarna i det första rummet, våra tjänstemannapolitiker som mer är tjänstemän i det andra rummet, och partiförbundet i det sista rummet, och detta för att ge medborgarna och väljarna ett politiskt inflytande i de viktigaste Nationella och Regionala samt Kommunalt viktigaste sakfrågorna som berör just medborgarna mest.

Och detta sker genom att Partiförbundet frågar medborgarna hur de vill ha det i dessa sakfrågor varpå Partiförbundets tjänstemannapolitiker följer majoritetsviljan i dessa frågor som görs i så kallade röstningsbara frågepollar, och där de ettablerade partierna inte behöver lyssna på folkviljan mellan valen där måste Partiförbundets tjänstemannapolitiker följa majoritetsviljan oavsett vad mellan valen.

Den partiform Partiförbundet antagit är en “Representativ Direktdemokratisk” demokratiform, där omröstningar snabbt kan ske i snabbt uppkomna samhälls situationer, och det gör att uppkommna situationer kan åtgärdas relativt fort om folkviljan vill det, och det betyder att i Partiförbundet är det medborgarnas majoritetsvilja som bestämmer, och inte partistyrelsen eller partiets tjänstemannapolitiker.

Så vill du frånta dagens politiska partier och dess politiker makten över dej, där du ger dej själv ett politiskt inflytande, då ska du rösta på Partiförbundet PF.